Xing Zheng

Equipe

Retour
Xing Zheng
JURISTE
Barreau chinois
Français, Anglais, Chinois
xzheng@lpalaw.com.cn
Shanghai Tél : 0086 6135 9966