Xing Zheng

Equipe

Retour
Xing Zheng
Jurist
Barreau chinois
French, English, Chinese
xzheng@lpalaw.com.cn
Shanghai Tél : 0086 6135 9966